Manuele Lymfe Drainage


Manuele Lymfe Drainage (hierna MLD) Is een zachte, ontspanning bevorderende, afvoerende massagemethode die het lymfestelsel activeert. Het doel van deze massage is om dit belangrijke afvoersysteem te zuiveren en te vitaliseren, om zo het lichaam te versterken. In tegenstelling tot andere vormen van massage, bestaat MLD uit een zeer zachte druk op de huid en de direct daaronder liggende weefsels. De zachte massagebewegingen versterken de stroming van de lymfe door het lichaam. MLD voelt weliswaar zacht aan, maar het effect op de afvoer van opgeslagen afvalstoffen en vocht (oedeem) is groot.


Wat is lymfe?

Lymfe is een kleurloze vloeistof die vrijwel overal in ons lichaam te vinden is. Vanuit de weefsels verzamelt het zich in steeds groter wordende afvoerkanalen, de lymfebanen, die uiteindelijk uitmonden in het bloedvatenstelsel. Op bepaalde plaatsen liggen concentraties van lymfeklieren, de lymfeknopen. Deze lymfeknopen zijn belangrijk voor de afweerfunctie van het lichaam. Hier worden de witte bloedlichaampjes geproduceerd, die onze weerstand tegen ziektekiemen verzorgen. Andere belangrijke functies van het lymfestelsel zijn de afvoer van een overschot aan vocht en van afvalstoffen uit het weefsel.


Afvoer vervuilde lymfe

De belasting van het lymfestelsel kan te groot worden door bijvoorbeeld stress, gebrek aan beweging en ongezonde voedingsgewoonten. Dit kan zorgen voor een ophoping van afvalstoffen, die een ziekmakende invloed kunnen hebben. Een overbelast en vervuild lymfestelsel kan zich onder andere uiten in vermoeidheid, hoofdpijn, hoge bloeddruk, reumatische klachten en huidproblemen.

MLD bevordert de afvoer van vervuilde lymfe, waardoor er plaats komt voor schone lymfe en de celstofwisseling kan verbeteren.


Wanneer Manuele Lymfe Drainage?

MLD biedt een groot aantal toepassingsmogelijkheden. Naast een positieve beïnvloeding van het afvoeren van vervuilde lymfe is MLD een prima behandelingsmethode vóór en na cosmetische chirurgie of het trekken van een kies. Een groot aantal cosmetische chirurgen adviseren hun patiënten MLD. Het genezingsproces wordt positief beïnvloed indien dit gepaard gaat met een aantal MLD behandelingen. Ook bij acne en vochtophopingen rondom de ogen (wallen)kunnen goede resultaten bereikt worden. Een bijzondere toepassing van MLD is gelegen in de vermindering van stress. Door activering van het rustgevende deel van het zenuwstelsel (parasympaticus), kan het lichaam zich ontspannen en nieuwe krachten opdoen.


Hoe werkt een MLD behandeling?

Aangezien lymfe een traag stromende vloeistof is, zal een MLD behandeling met een zekere regelmaat moeten plaatsvinden. Afhankelijk van de aard van de klacht(en) kan die variëren van meerdere malen per week tot één maal per maand. Een MLD behandeling duurt gemiddeld 45-60 minuten. Het komt regelmatig voor dat cliënten (bijna) in slaap vallen ten gevolge van het rustgevende en ontspannende effect van de MLD.


Opleiding

De Manuele Lymfe Drainage is een specialisatie die gecertificeerd wordt door de ANBOS. In 1994 heb ik mijn examen hiervoor afgelegd bij de voormalige STIVAS en sindsdien volg ik de nascholingen bij de ANBOS.


Vergoeding

In sommige gevallen wordt de MLD (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekering. Informeer hierover bij uw zorgverzekeraar.

Mijn SalonStudio_Avalon.html
Even voorstellenEven_voorstellen.html
BehandelingenBehandelingen.html
Permanente Make-upPermanente_Make-Up.html
Lymfedrainage
ProductenProducten.html
ContactContact.html